Welcome

Thank you for wanting to register your initiative for the national database “New Business Models” (NBMS). By doing so, you contribute to providing insight into the many initiatives which already exist. People who possess plans for such an initiative or those in need of knowledge that has already been developed elsewhere can learn from each other. Together, we can help take the societal transition a step further.

Registration

Your registration consists of 12 steps. The first of these steps can be found on the right side of this screen. After filling in the required information, click ‘Next’. During the registration, you will be asked twice to describe your initiative. The first time is in the form of a one-liner which will appear when people search the database. The second time requires a more detailed description. This is prompted after you have filled in almost all of the data. After completing all of the questions, press “Send”. After receiving the confirmation of your registration (provided by return), we will try to give you notice within five working days or will approach you with a request for supplemental missing data.

Bij THEMA wordt u gevraagd of uw NBM circulair is.
Voor wie op zoek gaat naar business modellen voor de circulaire economie (BMCE) kan het nuttig zijn om te beschikken over een aantal kenmerken, ten opzichte van Nieuwe Business Modellen (zie o.a. https://www.youtube.com/watch?v=5-7izx08xbM). Dit is een eerste aanzet van deze kenmerken:
1. Partijen werken door de tijd heen samen in een gesloten systeem te benoemen als ‚loops’ of waarde-cycli.
2. Intentie is om zo volledig mogelijk een cyclus rondom de productie, distributie en het gebruik van producten en/of grondstoffen te realiseren.
3. Veel BMCEs zijn gebaseerd op een ‚slimme’ combinatie met diensten en met digitale technologie (IOT).
4. De focus is veelal op het behoud van gebruikte materialen/grondstoffen (delfstoffen en biologisch) en de daarmee verbonden waarde.
5. Streven is zo min mogelijk waarde te verliezen door terughalen en hergebruik gebaseerd op herwaardering. Dit biedt de basis voor een arbeidsintensieve arbeidsmarkt.
6. Partijen (w.o. bedrijven, overheden en consumenten) participeren actief in de realisatie van een waarde-cyclus, wat onderling duurzaam handelen stimuleert.
7. Het ontwikkelen en implementeren van een BMCE heeft als effect transformatie van bestaande BMs en transitie van het systeem waar zij deel van uitmaken.

Mocht U ideeën hebben over aanvullende kenmerken dan stellen wij het zeer op prijs als u deze wilt toesturen. Bijvoorbaat dank!

NOTE: The information you providence will be made public through the website with the exception of telephone numbers and home addresses. However, you must indicate if you do not want personal information made public.

The NBM TEAM is neither responsible nor liable for the data in the database NBM. You are solely responsible for the accuracy and public access to the data entered.

Thank you very much thank you for your application!

The NBM Database Team