Antwerpen Aan’t Woord Vzw

Contactgegevens

Gasstraat 12, 2060 Antwerpen
antwerpenaantwoord@gmail.com
http://www.antwerpenaantwoord.be

Contactpersoon: Koen Wynants

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2003
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Antwerps netwerk van burgers, mensen uit het middenveld, overheid en politiek die zich verenigen rond ‘Samen stad maken’. Dialoog en samenwerking zijn meer dan ooit tevoren dé hefbomen voor meer vertrouwen, verbinding, verandering en vooruitgang in de stad. Participatie is voor ons geen instrument, maar een doel op zich.

Omschrijving

Antwerpen aan ’t Woord vzw is een lerend netwerk van (ervarings)deskundigen op vlak van participatie en lokale democratie. De leden hebben een diverse achtergrond: burgers, bewonersgroepen, middenveldorganisaties, adviesraden, administratie, politiek, kennisinstellingen. We hebben allemaal één motto gemeen; ’t stad bouwen we allemaal samen.
Wij willen in Antwerpen bruggen bouwen tussen politiek, administratie, middenveldorganisaties en/of bewoners(groepen). Niet vanuit een specifiek of eigen belang maar vanuit een gemeenschappelijke visie op ‘samenwerking in de stad’.
Wij vertegenwoordigen de Antwerpenaar niet. Wij zijn geen bewonersgroep noch een stedelijke dienst. We zijn wel een netwerk van mensen en organisaties die geloven dat participatie en samenwerking nodig is om te komen tot een betere stad. Iedere mening verdient hierbij zijn plaats.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 10-50
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 30000 en meer

Onderzoek
Antwerpen aan ’t woord wil wel/ niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging