Energy Valley

Contactgegevens

Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen
http://www.energyvalley.nl/contact
http://www.energyvalley.nl/

Contactpersoon: drs. Gerrit van Werven, directeur

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: Aliander, Eneco, Attero, Energy Academy Europe, Energy College, GasTerra, Gasunie, Gemeente Alkmaar, Gemeente Assen, Gemeente Groningen, Gemeente Emmen, Gemeente Leeuwarden, Hanzehogeschool, Groningen Seaports, Nam,NHL Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Provincie Noord Holland, PWC, Rug,Stenden Hogeschool, TAQA
Start Initiatief: 2003
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Met Energy Valley zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord.

Omschrijving

Sinds 2003 hebben partijen met stichting Energy Valley hun krachten gebundeld om bedrijvigheid, banen en kennis op het gebied van energie in de noordelijke regio uit te bouwen. De stichting fungeert hierbij als clusterorganisatie om partijen te verbinden, kennis te delen, projecten te versnellen en investeringen in nieuwe energie uit te lokken.
Stichting Energy Valley stimuleert, activeert, faciliteert en verbindt partijen om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie tot realisatie te brengen.
Het Noorden van Nederland heeft een sterke energiepositie, met veel kennis en bedrijvigheid. Stichting Energy Valley brengt partijen samen om dit uit te bouwen en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame energie-economie.
Stichting Energy Valley heeft als doel nieuwe banen, bedrijvigheid en kennis op het gebied van schone energie in het Noorden van Nederland te stimuleren.

Focus
De regionale energiefocus is vastgelegd in de Noordellijke Energieagenda SWITCH, waarmee versneld invulling gegeven wordt aan het nationale Energieakkoord. SWITCH heeft als doel 21% van het regionale energiegebruik in 2020 zelf duurzaam op te wekken en hiermee 3600 nieuwe groene banen te creëren. Dit door een gezamenlijke aanpak van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en ngo’s op de versnellingspaden:

Energiebesparing & Decentrale Opwekking
Gas in Transitie
Energiesysteem 2.0
Offshore Energy
Human Capital, MKB & Draagvlak

De uitvoering van SWITCH vindt plaats onder aanvoering van de vier noordelijke provincies en zes gemeenten, verenigd in het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN). De stichting vervult hierbij op basis van het Actieplan 2015 een verbindende rol om (markt)partijen te betrekken en innovaties te versnellen op het vlak van Gas in Transitie, Energiesysteem 2.0, Offshore Energy en Human Capital, MKB & Draagvlak. De stichting heeft geen directe rol bij Energiebesparing & Decentrale Opwekking. Dit wordt door de provincies en gemeenten ingevuld.
Bereik

Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 10-50
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?

Onderzoek
Enery valey wil wel/ niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging